PROJEKTData de începere: 01.10.2017

Data de încheiere: 30.09.2019

AT WORK este destinat companiilor, furnizorilor de educație și organizațiilor care oferă activități de formare la locul de muncă, precum și centrelor de ocupare a forței de muncă și managerilor de formare profesională din companii. Ei vor beneficia de această metodologie inovatoare. Acesta va sprijini sarcinile legate de evaluarea activităților de formare pentru integrarea pe piaţa muncii și va fi adaptat la diferite tipuri de societăți și la noile criterii de sustenabilitate impuse de piața muncii.

AT WORK Obiectivul principal este de a evalua

1

Calitatea

Evaluarea calității instruirii, ceea ce înseamnă aceasta satisface necesitățile stagiarilor, în ceea ce privește conținutul, durata, formatorii și facilitățile.
2

Eficacitatea și Performanța

Identificarea rezultatelor obținute în timpul sesiunilor de formare și modul în care aceste rezultate se potrivesc nevoilor pieței muncii și ale companiilor.
3

Eficiența

Evaluarea rezultatelor finale concentrându-se asupra resurselor economice și a altor resurse implicate în acest proces.
4

Impactul

Evaluarea impactului/efectele formării atât asupra ocupabilităţii (capacității de angajare) cursanților cât și a competitivității companiilor.

ATWORK Obiective specifice

AT WORK Specific objectives


Îmbunătățirea mediului de evaluare a formării prin intermediul unui nou instrument de evaluare.


Promovarea unui cadru adecvat pentru promovarea formării profesionale în Europa.


Furnizarea unei metodologii inovatoare pentru gestionarea formării profesionale și evaluarea impactului acesteia asupra organizațiilor și asupra societății.


Contribuie la dezvoltarea dimensiunii sociale, prin adaptarea acesteia la noile cerințe de sustenabilitate.

Acest proiect a fost co-finanțat de programul Erasmus + al Uniunii Europene. Acest website reflectă doar punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în acesta.


Erasmus+ KA2 Cooperare pentru Inovare şi Schimb de Bune Practici. KA202 Parteneriat Stategic pentru educaţie vocaţională şi formare profesională Proiect nº 2017-1-ES01-KA202-038537

Română