Atwork Project

AT WORK este logoul proiectului European AT WORK- ICT BASED EVALUATION METHODOLOGY TO ASSESS THE SOCIAL IMPACT OF WORK-LINKED TRAINING. Project nº 2017-1-ES01-KA202-038537.


Scopul său este de a dezvolta / construi / crea o metodologie pentru evaluarea impactului social al programelor de formare profesională asupra persoanelor, companilor și a mediului socio-economic.
Consorţiul AT WORK este format din reprezentanți i a șase organizații din cinci țări membre UE: Austria, Polonia, România, Spania și Marea Britanie

Română