PROJEKTPoczątek projektu:01.10.2017

Koniec projektu:30.09.2019

AT WORK jest skierowany do firm, placówek oświatowych i organizacji, które prowadzą szkolenia w miejscu pracy, a także do urzędów pracy oraz menedżerów odpowiedzialnych za szkolenia w firmach. Będą oni korzystać z tej innowacyjnej metodologii. Ułatwi ona zadania związane z oceną działań szkoleniowych w zakresie pośrednictwa pracy i będzie dostosowana do różnych typów przedsiębiorstw i nowych kryteriów zrównoważonego rozwoju wymaganych przez rynek.

Główne kryteria ewaluacji w projekcie AT WORK

1

Jakość

Ocena jakości szkoleń pod kątem zaspokojenia potrzeb uczestników w zakresie treści, czasu trwania, trenerów i udogodnień.
2

Efektywność i osiągnięcia szkolonych

Identyfikacja wyników uzyskanych podczas sesji szkoleniowych oraz możliwości ich dopasowania do potrzeb rynku pracy i firm.
3

Wydajność

Ocena wyników końcowych z naciskiem na zasoby ekonomiczne i inne zasoby zaangażowane w proces.
4

Wpływ

Ocena wpływu/efektów szkolenia zarówno na szanse na zatrudnienie uczestników szkolenia, jak i na konkurencyjność firm.

Główna grupa docelowa w projekcie AT WORK

Cele szczegółowe w projekcie AT WORK


Poprawa obszaru oceny szkoleń poprzez nowe narzędzie ewaluacji.


Stworzenie odpowiednich struktur w celu promowania szkoleń w miejscu pracy w Europie.


Zapewnienie innowacyjnej metodologii zarządzania szkoleniami w miejscu pracy oraz oceny ich wpływu na organizacje i społeczeństwo.


Wkład do rozwoju społecznego wymiaru szkolenia, dostosowując je do nowych wymogów zrównoważonego rozwoju.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Strona internetowa, jej treści i dokumenty on-line odzwierciedlają jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą̨ odpowiedzialności za jej zawartość́ merytoryczną.


Erasmus+ KA2 Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices. KA202 Strategic Partnership for vocational education and training| Nr projektu: 2017-1-ES01-KA202-038537

polski