Naszych partnerów

Parnerzy


Projekt Europejski AT WORK został sfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus +. (link do programu: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en)


Konsorcjum projektu At WORK składa się z następujących instytucji:


Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Strona internetowa, jej treści i dokumenty on-line odzwierciedlają jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą̨ odpowiedzialności za jej zawartość́ merytoryczną.


Erasmus+ KA2 Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices. KA202 Strategic Partnership for vocational education and training| Nr projektu: 2017-1-ES01-KA202-038537

polski