SPOTKANIA & WYDARZENIA

Międzynarodowe Spotkania Projektowe

February 22nd-23th. , Madrid- Kick off (The Agenda, the quotes and pictures will be included)

Time Subject Coordinator
9.30 - 9.40 Opening and welcome AEM -ES
9.40 - 10.40 Brief presentation of partners All partners
10.40 - 11.15 Overview of the project Dramblys -ES
11.15 - 11.45 Coffee break -
11.45 - 14.00 Intelectual output. Task 1 Dramblys -ES
14.00 - 15.30 Lunch -
15.30 - 16.00 Intelectual output. Task 2 Dramblys -ES
16.00 - 16.45 Dissemination and exploitation of projects results Dramblys -ES / AEM -ES
16.45 - 17.00 Partners' questions and issues about the project All partners
17.00 - ... End of the first working session -
Madrid 22-02-2018
Gallery
September 19th-20th. Vienna (The Agenda, the quotes and pictures will be included)
February 13th-14th. Bucharest
June 12th-13th. Glasgow

Działania upowszechniające (Konkretna data zostanie ustalona)

Czerwiec 2019 (Bukareszt-Rumunia) Konferencja nt. wpływu społecznego szkoleń.
Czerwiec 2019 (Glasgow-Wielka Brytania) Warsztat nt. oceny umiejętności i kompetencji poprzez ewaluację szkoleń.
Czerwiec 2019 (Łódź-Polska) Konferencja nt. wpływu społecznego szkoleń.
Czerwiec 2019 (Madryt-Hiszpania) Europejska Konferencja
Czerwiec 2019 (Wiedeń-Austria) Warsztat nt. Metodologii ewaluacyjnych szkoleń w miejscu pracy

Newsletter

Rok 2018
Lipiec: INSCMP-Rumunia
Grudzień: 3s Research Laboratory-Austria
Rok 2019
Maj: 36,6 Competence Centre-Polska
Wrzesień: APEM-Hiszpania

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Strona internetowa, jej treści i dokumenty on-line odzwierciedlają jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą̨ odpowiedzialności za jej zawartość́ merytoryczną.


Erasmus+ KA2 Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices. KA202 Strategic Partnership for vocational education and training| Nr projektu: 2017-1-ES01-KA202-038537

polski