Atwork Project

AT WORK to krótka nazwa europejskiego projektu AT WORK- ICT BASED EVALUATION METODOLOGY TO ASSESS THE SOCIAL IMPACT OF WORK-LINKED TRAINING (Metodologia oceny społecznych skutków szkoleń w miejscu pracy z wykorzystaniem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych). Numer projektu 2017-1-ES01-KA202-038537.


Jego celem jest opracowanie/zbudowanie/utworzenie metodologii oceny społecznego wpływu szkoleń w miejscu pracy na osoby, przedsiębiorstwa i otoczenie społeczno-gospodarcze.
Partnerstwo międzynarodowe projektu AT WORK składa się z sześciu instytucji z pięciu krajów europejskich: Austrii, Polski, Rumuni, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

polski